Az egyesület

 

 

BEMUTATKOZÁS


A Németszármazású Polgárok Egyesülete 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy a kerületben élő németszármazású családokat és személyeket összefogja, identitásukat erősítse.

Sajnos a múlt század szövevényes történelme súlyos károkat okozott családoknak, személyeknek a kitelepítések, családok erőszakkal történő szétválasztása és a kommunizmus azon évei miatt, amikor igen nehéz volt az embernek nemzetiséginek vallani magát.

A rendszerváltást követő demokratikus társadalmi változások magukkal hozták azt a lehetőséget, hogy a nemzetiségek nyíltan felvállalják származásukat, identitásukat. A 90-es években történt kulturális, társadalmi és gazdasági változások eredményeként kerületünkben is megkezdődött a német kisebbségek öntevékeny szerveződése. Nemzetiségi iskolák és óvodák alakultak, amelyekben a német nyelv és történelem ismertetése általánossá vált.

1997-ben a Piros Iskolában, melynek neve akkor már Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola volt, 17 szülő a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával és kezdeményezésével megalakította a Németszármazású Polgárok Egyesületét, melynek rövidített neve NPE XVIII.

Az alapító tagok felvállalták német nemzetiségi származásukat, s összefogtak, hogy a kerületi német kisebbség érdekeit képviseljék. Az NPE 18 legfontosabb célja azóta is a nemzetiségi óvodák és iskolák támogatása, hiszen legtöbbünk gyermeke jelenleg is ezekben az intézményekben tanul. Mindezekhez az egyesület fontos anyagi segítséget kap a helyi önkormányzattól, illetve a Német Kisebbségi Önkormányzattól. Bár az NPE XVIII. a Piros Iskolában alakult meg, rövid időn belül rendkívül jó baráti kapcsolat alakult ki a Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskolával is.

Tagjaink nagy része sajnos kevésbé jól beszéli a német nyelvet, de a kerületben kialakult rendkívül jó minőségű oktatás eredményeként gyermekeink nagy többsége már ismét anyanyelvi szinten beszél németül.

A közös történelmi múlt, a határokon átívelő kultúra, kellő alapot nyújt ahhoz, hogy törekvéseinket a már megkezdett úton tovább haladva végezzük.

Az NPE XVIII. elsősorban olyan családi programokat és rendezvényeket szervez, amelyek során közelebb hozhatja az érdeklődőket a német kultúrához, és amelyek a kerület közösségi életének pezsgéséhez is hozzájárulnak. Ilyenek például az NPE 18 által szervezett belföldi és külföldi kirándulások, történelmi témájú rendezvények, előadások.

Az egyesület megalapítását követően, 1997. októberében megszervezésre került az első kerületi Sváb bál, amely hagyományt teremtett, és azóta minden évben megrendezésre kerül, a kerületi németek összefogását és hagyományainak ápolását hirdetve.

A Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával az NPE XVIII.-nak saját közösségi helyisége van, ahol rendszeresen klubnapokat, közösségi rendezvényeket és egyéb összejöveteleket tart.

A kerületben megjelenő német nemzetiségi hagyományokra építkezve a XVIII. kerületi Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot létesített 2006-ban a bajorországi Roding várossal. Meghívásukra, az ekkor megrendezett Filmfesztiválon Budapestet és a XVIII. kerületet az NPE képviselte a „Gyakran gondolok Piroskára” című német film Magyarországon játszódó történet élethű díszleteivel és kosztümjeivel.

Az egyesület egyik sikertörténete a 2006-ban alakult Liederschatz kórus, amely elsősorban német anyanyelven szól az emberekhez, de azt szimbolizálja, hogy a kultúra, ezen belül a zene szeretete összekapcsolja a német és magyar közösségeket. A Liederschatz kórus 2010-ben országos kórusminősítésen vett részt, ahol két kategóriában is kiválóan teljesített, „arany” és dicséretes arany” fokozatú elismeréssel. Ezt követően az országos gálán mint kiemelt budapesti kórus szerepelt. 5 éves fennállásuk óta közel 50 fellépést tudhatnak maguk mögött. Az NPE XVIII.  életében, a népi zene hagyományai megőrzésében aktív szerepet játszanak.

Az NPE XVIII. célja továbbra is az, hogy szorosabbra fűzze a régióban élő németszármazású magyarok egymáshoz tartozását, valamint erősítse a régiónkon kívüli kapcsolatokat is, miközben támogatja a kerületben felnövő gyermekek német nyelvtanulását.

 

Itt megtekintheti az egyesület Alapszabályát.