Kórus szabályzat

A LIEDERSCHATZ KÓRUS ALAPSZABÁLYZATA

Kórus német neve: Liederschatz Chor des DBVs des XVIII. Bezirk
Kórus magyar neve: NPE XVIII. kerületi „Dalkincs” Kórusa

 

 

Teljes név és cím:
NPE XVIII. Németszármazású Polgárok Egyesülete, Liederschatz (Dalkincs) Kórus
1183 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

A kórus repertoárja:
Német illetve magyarországi német népdalok, valamint klasszikus német szerzők többszólamú művei, továbbá magyar népdalok a külföldi fellépésekre.

Kórus felépítése:
Szoprán, mezzo és alt szólam

A kórus célja:
A zenei hagyományok ápolásával a magyarországi német dalok megőrzése és bemutatása fellépések alkalmával, közös éneklés dalos társainkkal.

Kórusvezető: Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna
Kórustitkár: Nagy András

A kórus működése:
A kórus  működtetését a Németszármazású Polgárok Egyesülete biztosítja, az NPE vezetősége a fellépések, összejövetelek, belföldi valamint külföldi utazások szervezését végzi. Az Egyesület vezetősége és a kórus között az információáramlást a kórustitkár biztosítja. A kóruspróbák a XVIII. Kerület Kondor Béla st. 10. alatt lévő kisebbségi helyiségben történnek. A helyiség kulcsa csak az NPE vezetősége által kijelölt személyeknél lehetséges.

A kórustitkár feladatai:
Az NPE vezetőségének ülésein a kórus képviseletét ellátja, a kórus működéséhez a technikai feltételeket biztosítja, fellépéseket szervez. A kórustagokat megbízhatja részfeladatok elvégzésével. Ellenőrzi az alapszabályzat betartását.

Fellépések, kötelezettségek vállalása:
Az NPE rendezvényeken történő fellépésekre való felkérést a kórus nem utasíthatja vissza. A kórustag a szervezésben is részt vehet, ha ez a fellépéseket nem akadályozza.
Közvetlen, külső megkeresésekről, fellépésekre való felkérésekről a kórusvezetőnek az NPE vezetőségét értesítenie kell.A Liederschatz kórus a fellépésein egységes nemzetiségi ruhában szerepel.
A kórustagok a nemzetiségi ruhát - ami az NPE XVIII. Kórusának tulajdona – ideiglenes használatra kapják, kórustagságuk idejére.

A ruha használata csak az NPE vezetősége és a kórusvezető által kijelölt időpontokban lehetséges, magán célra nem.
A kórustagok a ruha tisztántartását, őrzését, karbantartását vállalják. A ruha esetleges javítása is feladatuk, de a  ruha eredeti összképén nem módosíthatnak.
A ruha átvételétől számított 4 éven belül a kórustagok vállalják, hogy a ruha elvesztése vagy megsemmisülése esetén azt saját maguk pótolják.

A kórus tagság megszűnésekor a kórustag vállalja, hogy a ruhát visszaadja a kórustitkárnak vagy az NPE Vezetősége által kijelölt személynek. A ruhák aktuális árait a ruhafelelős tartja nyilván. A ruhán változtatni nem lehet, esetlegesen bő ruhákon a varrónő általi bevarrás lehetséges.
Az elhasználódás mértékét a kórustitkár állapítja meg. Az elhasználódott ruhát a kórustag visszaszolgáltatja a kórustitkár által kijelölt személy részére, aki nyilvántartásban tartja a ruhaállományt. Új ruháról az NPE vezetősége dönt.


A kórus tagságába való belépéskor a tag vállalja a próbákon és fellépéseken való részvételt. A próbák heti egy alkalommal, keddenként 18 órától 19.30-ig tartanak. A kórustagnak három egymás utáni hiányzást követően nyilatkoznia kell a kórusvezető felé, hogy folyamatosan részt tud-e venni a kórus munkájában vagy kéri kórustagságának ideiglenes szüneteltetését (családi, egészségügyi stb. problémák miatt). 3 hónap után újból nyilatkoznia kell, hogy kéri-e kórustagságának megszüntetését, amennyiben pedig ezt nem teszi, kórustagsága automatikusan megszűnik. Természetesen újbóli felvételét kérheti még a későbbiekben.

Amennyiben új tag jelentkezik a kórusba, néhány próba után a kórusvezető egy közös éneklés segítségével győződik meg arról, hogy a belépni szándékozó a kórus színvonalának megfelelően tud-e majd a kórusban énekelni. Ez után a belépni szándékozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kórusra vonatkozó alapszabályzatnak megfelelően részt kíván venni a kórus működésében. A lehetőségekhez képest ezután kapja meg a fellépő ruháját. Amennyiben az új kórustag az éppen soron következő fellépésre tervezett műsorszámokat is elsajátítja, akkor a fellépésen is részt vehet, ezt szintén a közös éneklések segítségével dönti el a kórus vezetője.Budapest, 2010. május 01.